Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

1. PREAMBULA

Pred vstopom na to Spletno mesto si skrbno preberite te Pogoje uporabe, ki opisujejo splošne pogodbene pogoje uporabe tega Spletnega mesta.

2. SPREJETJE POGOJEV UPORABE

Z vstopom na Spletno mesto in z njegovo uporabo potrjujete, da sprejemate Pogoje uporabe in vse pogoje, ki so v njih zajeti ali na katere se sklicuje.
Če se v celoti ali delno ne strinjate z obveznostmi ali pogoji, določenimi v Pogojih uporabe, prosimo, da se vzdržite uporabe tega Spletnega mesta.

3. SPREMEMBE SPLETNEGA MESTA IN POGOJEV UPORABE

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli in brez predhodnega opozorila spremenimo katerokoli vsebino Spletnega mesta ali teh Pogojev uporabe oziroma njihovega poljubnega dela. Trajno obveščeni o pogojih, ki veljajo za vas, boste le v primeru, da boste brali in redno preverjali Pogoje uporabe in vse pogoje, na katere se sklicuje.
Uporaba tega Spletnega mesta po spremembi Pogojev uporabe ali tega Spletnega mesta velja za sprejetje navedenih sprememb.

4. INTELEKTUALNA LASTNINA

Izrecno priznavate, da imamo izključne lastninske pravice do vseh delov Spletnega mesta, vključno z besedilom, fotografijami, ilustracijami, videi, zvoki, dizajnom, videzom, strukturo, koncepti, blagovnimi znamkami, logotipi, tehničnimi in grafičnimi rešitvami, podatkovnimi bazami, softverom, izvorno kodo, dostopno na Spletnem mestu in obiskovalcem Spletnega mesta.
Vse reprodukcije, prezentacije, prilagoditve, modifikacije, publikacije, prenosi, spremembe, vključitve v druga spletna mesta, komercialna uporaba in celotna ali delna nova raba Spletnega mesta ali njegovega poljubnega elementa na poljuben način na poljubnem nosilcu so prepovedani.
Kakršnakoli nepooblaščena uporaba Spletnega mesta ali njegovega dela in informacij, ki so objavljene na njem, je podlaga za odgovornost uporabnika in velja za pregonljiv delikt na podlagi zakona.
Ista prepoved velja za podatkovne baze, ki so lahko del Spletnega mesta, ki so kot takšne zaščitene, kakršnekoli reprodukcije ali prenosi pa so podlaga za odgovornost uporabnika.
Tega člena ni mogoče šteti za omejevanje poljubnega drugega možnega pravnega postopka zoper osebo, ki je odgovorna za nepooblaščeno rabo tega Spletnega mesta ali njegove vsebine. 5. ODGOVORNOST IN DOSTOP DO SPLETNEGA MESTA Vsi podatki, informacije in publikacije, ki so dostopne na Spletnem mestu ali ki so tu na voljo za prenos, se zagotavljajo za

5. ODGOVORNOST IN DOSTOP DO SPLETNEGA MESTA

Vsi podatki, informacije in publikacije, ki so dostopne na Spletnem mestu ali ki so tu na voljo za prenos, se zagotavljajo za neformalne namene in jih ni mogoče obravnavati kot popolne. Ne jamčimo za pravilnost, celovitost ali pravočasnost informacij, ki so dostopne na Spletnem mestu. Informacije na tem Spletnem mestu lahko izkazujejo tehnična neskladja ali tipografske napake. Te informacije se lahko redno modificirajo in spremembe bodo zajete v nove različice.
Ne moremo zagotoviti, da Spletno mesto ne bo vsebovalo napak ali tehničnih pomanjkljivosti ali da bodo te težave odpravljene, prav tako ne moremo zagotoviti, da bo Spletno mesto delovalo brez prekinitev ali da bo združljivo s poljubnim tipom naprave.
Potrjujete, da imate dovolj spretnosti, zmožnosti ter znanj, ki so potrebna za uporabo Spletnega mesta. Dalje potrjujete, da ob obisku Spletnega mesta povsem odgovarjate za hranjenje in varstvo svojih podatkov, strojne in programske opreme. Niti naša niti katera od družb, ki so pridružene družbi K + B Progres, ne odgovarja in ne bo odgovarjala za neposredno ali posredno škodo kot posledico uporabe Spletnega mesta ali drugega prisotnega elementa na strežnikih, ki zagotavljajo delovanje Spletnega mesta.
Pridržujemo si pravico, da kadarkoli ter brez predhodnega obvestila, iz poljubnega razloga in povsem po naši presoji spremenimo, končamo, ustavimo ali prekinemo dostop do Spletnega mesta kot celote ali do njegovega dela, vključno z vsebino, funkcionalnostjo ali časom dostopnosti. Ob morebitni nedostopnosti našega Spletnega mesta v nobenem primeru ni mogoče zahtevati naše odgovornosti. Če želite glede Spletnega mesta oddati komentar ali predlog, se obrnite na njegovega upravljavca na naslovu https://ecg-electro.eu/contact-us/

6. ZAUPNE INFORMACIJE

Osebni podatki, ki se posredujejo ali zbirajo prek Spletnega mesta, se uporabljajo le v skladu z našimi Načeli varstva zasebnosti in Pogoji uporabe, za katere veljajo Načela varstva zasebnosti, objavljena na naših straneh.

7. POVEZAVE NA DRUGA SPLETNA MESTA

To Spletno mesto ponuja dostop do drugih spletnih mest s pomočjo povezav. Vendar mi nismo upravljavci teh strani in ne moremo vplivati na njihovo vsebino. Zato ne moremo odgovarjati za vsebino teh strani ali za poljubno zbiranje, prenos osebnih podatkov, namestitev piškotkov ali druge podobne procese.

8. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Informacije, ki se zbirajo na Spletnem mestu, so predmet nadaljnje obdelave.
Vsaka oseba, katere podatki se na Spletnem mestu zbirajo in obdelujejo, ima pravico do dostopa, popravka in izbrisa poljubnega osebnega podatka, vsak ima tudi pravico ugovarjati obdelavi svojih podatkov, povezanih z njegovo/njeno lastno osebo. Pomoč pri uveljavljanju pravic boste dobili prek e‑pošte na naslovu: [email protected]