Načela varstva zasebnosti

Načela varstva zasebnosti

Družba K + B Progres a.s. (»mi«, »nas«, »naš« itd.) je lastnik spletnih strani ecg-electro.eu (»Spletno mesto«). S tem soglasjem o varstvu zasebnosti se zavezujemo, da bomo varovali zasebnost posameznikov in jih obveščali o zbiranju osebnih podatkov in o postopkih njihove obdelave za namene tega Spletnega mesta.
Prosimo, da si skrbno preberete ta načela varstva zasebnosti, v katerih boste izvedeli, kako zbiramo, obdelujemo ali drugače uporabljamo vaše osebne podatke.

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Lastnik in upravljavec spletnih strani ecg-electro.eu je družba K + B Progres, a.s., s sedežem na naslovu U Expertu 91, 250 69 Klíčany, Češka republika, Matična št.: 61860123, ki je v skladu z zakonom št. 121/2000 Z. z. Češke republike, Zakon o avtorski pravici, pooblaščena za izvrševanje lastninskih pravic nad temi spletnimi stranmi (dalje samo »Upravljavec«).
Kontaktni podatki administratorja so sledeči:
Naslov za pošiljanje: K+B Progres,a.s., U Expertu 91, 250 69, Klíčany, Češka republika
E-pošta: [email protected]

ZBIRANJE PODATKOV

Osebni podatki so vse informacije o določenem ali določljivem posamezniku (dalje le »posameznik«). Določljiv posameznik je posameznik, ki ga je mogoče neposredno ali posredno identificirati, predvsem s povezavo do določenega identifikatorja, na primer ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.
Osebnih podatkov posameznikov ne zbiramo, razen če nam ti posamezniki izrecno take podatke prostovoljno posredujejo. Vaše podatke zbiramo, če izpolnite enega od naših kontaktnih obrazcev ali če se prijavite na prejemanje novic.
Uporabnike je treba opozoriti tudi na to, da lahko pride do samodejnega zbiranja drugih, ne le osebnih podatkov, s standardnim delovanjem naših spletnih strežnikov ali z uporabo t. i. »piškotkov«. Več informacijo tem, kako uporabljamo piškotke.
Primeri informacij, ki jih zbiramo o vašem načinu uporabe naših strani: najbolj ogledane in obiskane strani in povezave na našem spletnem mestu, število izpolnjenih obrazcev, porabljen čas na straneh, najbolj uspešne ključne besede zunaj naše strani, ki na naše strani pritegnejo stranke, naslov vašega računalnika (IP-naslov), informacije, ki se zbirajo s pomočjo piškotkov, informacije o dogodkih v napravi, kot je aktivnost sistema, nastavitve strojne opreme, tip brskalnika itd.

OBDELAVA PODATKOV

Vse informacije, ki jih od vas zbiramo, so lahko dalje uporabljene za enega ali več naslednjih namenov:
• Personalizacija vaše izkušnje (informacije nam pomagajo bolje reagirati na vaše individualne potrebe);
• Izboljšanje našega spletnega mesta (trudimo se za stalno izboljševanje ponudbe na naših straneh na osnovi podatkov ter povratnih informacij, ki jih pridobimo od svojih strank);
• Vzpostavitev primarnega kanala za komunikacijo z vami;
• Pošiljanje občasne e-pošte (z novicami (če ste podali soglasje), novostmi, informacijami o izdelkih, obvestili o delovanju ipd.).

UPORABA PIŠKOTKOV

Informacije o tem, kako uporabljamo piškotke, najdete v naših Načelih uporabe piškotkov.

VARSTVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Zasebno naravo podatkov in osebno določljivih informacij, ki nam jih prenašate pri uporabi našega Spletnega mesta, nam pomagajo ščititi fizična, tehnična in administrativna sredstva. Varnostne tehnologije, ki jih uporabljamo, nenehno posodabljamo in testiramo. Dostop do vaših osebnih podatkov omejujemo na tiste zaposlene, ki te informacije potrebujejo, da bi vam lahko ponudili ugodne koristi ali storitve. Svoje zaposlene tudi usposabljamo, da bi se zavedali izjemno zaupne narave vaših podatkov in zahtev za nadaljnjo ohranjanje njihove zaupnosti in za njihovo varnost. Zavezujemo se, da bomo sprejeli ustrezne disciplinarne ukrepe, ki bodo pomagali zagotoviti spoštovanje zaupnosti informacij s strani naših zaposlenih.

PRAVICE POSAMEZNIKOV

Če boste želeli potrditev o tem, da obdelujemo vaše osebne podatke, ali če boste želeli pridobiti dostop do osebnih podatkov, ki jih o vas morda zbiramo, se na nas obrnite na naslovu [email protected]

Lahko tudi zahtevate informacije, ki so povezane z: namenom obdelave; kategorijami ustreznih osebnih podatkov, kdo vse poleg nas bi lahko te podatke pridobil; kakšen je bil vir teh informacij (če ne prihajajo neposredno od vas); kako dolgo se bodo ti podatki hranili. Pravico imate do spremembe (popravka) zapisa vaših osebnih podatkov pri nas, če niso pravilni. Pri nas lahko zahtevate izbris podatkov ali njihovo izločitev iz obdelave, razen če se uveljavijo določene izjeme. Lahko tudi zahtevate, da bi se vzdržali nadaljnje uporabe vaših podatkov za namene neposrednega trženja. Če imate pripombe na način, s katerim obdelujemo vaše osebne podatke, imate v številnih državah pravico do vložitve pritožbe pri ustreznem organu za varstvo osebnih podatkov. Če bo to tehnično mogoče, bomo na vašo zahtevo prenesli vaše osebne podatke vam ali neposredno drugemu upravljavcu.

Ustrezen dostop do vaših osebnih podatkov bo omogočen brezplačno na zahtevo, vloženo na naslovu [email protected] Če podatkov ne bo mogoče razkriti v ustreznem roku, vam bomo sporočili datum, ko bodo informacije zagotovljene. Če bo dostop iz določenega razloga zavrnjen, vam bomo podali pojasnilo, zakaj je do zavrnitve dostopa prišlo.

OBVESTILA O KRŠITVI VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

V primeru, da pride do zlorabe vaših podatkov, bomo vas in nadzorni organ obvestili v 72 urah prek e-pošte z navedbo informacije o obsegu kršitve, s katerimi podatki je povezana, kako to vpliva na zagotavljanje storitev in kakšen je naš akcijski načrt ukrepov za zaščito teh podatkov in zmanjšanje vseh možnih negativnih vplivov na posameznike.
Obvestili vas bomo, če:

• smo izvedli ustrezne tehnične in organizacijske zaščitne ukrepe (npr. šifriranje) in če so ti ukrepi bili uporabljeni za osebne podatke, v zvezi s katerimi je bila storjena kršitev varstva, zlasti ukrepi, na podlagi katerih postanejo osebni podatki nerazumljivi vsem, ki niso pooblaščeni za dostop do njih;
• smo sprejeli ukrepe za zagotovitev, da se veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov verjetno ne bo več udejanjilo;
• bi to zahtevalo nesorazmeren napor (v takšnem primeru vas bomo obvestili na enako učinkovit način s pomočjo javnega obvestila ali podobnega ukrepa).

»Kršitev varstva osebnih podatkov« pomeni kršitev varnosti, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani v povezavi z zagotavljanjem Storitve.

SPREMEMBE NAŠIH NAČEL VARSTVA ZASEBNOSTI

Če se odločimo spremeniti svoja Načela varstva zasebnosti, bomo te spremembe objavili na teh straneh ali pa bomo uredili datum zadnje spremembe teh Načel varstva zasebnosti, naveden spodaj.
Načela varstva zasebnosti so bila nazadnje spremenjena 25. maja 2018.