Warunki korzystania

Warunki korzystania

1. WSTĘP

Przed skorzystaniem z zasobów niniejszej strony internetowej należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki Użytkowania opisujące ogólne warunki umowne dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej.

2. AKCEPTACJA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Poprzez uzyskanie dostępu i / lub korzystanie z zasobów niniejszej strony internetowej użytkownik potwierdza, że akceptuje niniejsze Warunki Użytkowania, wszystkie warunki i postanowienia w nich zawarte lub do których się odwołują.
Jeżeli użytkownik nie zgadza się z całością lub częścią zobowiązań lub postanowieniami Warunków Użytkowania lub warunków zawartych w niniejszym dokumencie, nie powinien korzystać z zasobów strony internetowej.

3. MODYFIKACJA STRONY INTERNETOWEJ I WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Strona internetowa i / lub warunki użytkowania mogą być przez nas zmienione w dowolnym momencie w całości lub w części bez uprzedniego powiadomienia. Należy przeczytać i regularnie sprawdzać Warunki Użytkowania oraz wszelkie warunki, do których się odwołano, aby pozostawać na bieżąco odnośnie warunków, które dotyczą użytkownika.
Korzystanie ze strony internetowej po zmianach strony internetowej lub warunków użytkowania oznacza akceptację modyfikacji.

4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Użytkownik potwierdza naszą wyłączną własność wszystkich elementów strony internetowej takich jak np. (ale nie tylko) tekst, zdjęcia, ilustracje, wideo, dźwięk, projekt, wygląd, struktura, pojęcia, znaki towarowe, loga, rozwiązania techniczne i graficzne, bazy danych, oprogramowanie, kod źródłowy dostępny na stronie i / lub sposób nawigacji na stronie internetowej.
Jakakolwiek reprodukcja, prezentacja, adaptacja, modyfikacja, publikacja, zmiana, włączenie do innej strony internetowej, użytek komercyjny i/lub całkowite lub częściowe wykorzystanie strony internetowej lub jej elementów w jakikolwiek sposób i na dowolnym nośniku jest zabronione.
Jakiekolwiek nieupoważnione korzystanie ze strony internetowej, jej zawartości, ujawnionej na niej informacji pociąga użytkownika do odpowiedzialności i stanowi naruszenie karane prawem.
Ten sam zakaz dotyczy baz danych, jeżeli istnieją na stronie internetowej, które są chronione jako takie, wszelkie odtwarzanie lub pozyskiwanie pociąga użytkownika do odpowiedzialności.
Niniejszy artykuł nie może być uznany za ograniczający jakąkolwiek inną przyczynę działania przeciwko osobie odpowiedzialnej za nieautoryzowane korzystanie ze strony internetowej lub jej treści.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ

Wszystkie dane, informacje i publikacje dostępne lub pobrane ze strony internetowej są udostępnione do celów informacyjnych i nie są w żaden sposób wyczerpujące. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności i aktualności informacji dostępnych na stronie internetowej. Informacje na tej stronie mogą zawierać techniczne nieścisłości i / lub błędy typograficzne. Informacje te mogą być okresowo modyfikowane, a zmiany zostaną uwzględnione w nowych wersjach.
Informacje na tej stronie mogą zawierać techniczne nieścisłości i / lub błędy typograficzne. Informacje te mogą być okresowo modyfikowane, a zmiany zostaną uwzględnione w nowych wersjach. Nie możemy zagwarantować, że strona internetowa jest wolna od wad lub błędów, że błędy są naprawione, że strona internetowa będzie działać bez przerw lub awarii oraz że jest zgodna z każdym typem urządzenia.
Użytkownik potwierdza posiadanie umiejętności, zasobów i wiedzy niezbędnej do korzystania ze strony internetowej. Użytkownik potwierdza także pełną odpowiedzialność za zachowanie, bezpieczeństwo i integralność własnych danych, sprzętu i oprogramowania podczas korzystania z zasobów strony internetowej.My lub jakakolwiek firma związana z K+B Progres nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania ze strony internetowej, treści strony internetowej lub jakiegokolwiek innego elementu obecnego na serwerach hostingowych strony internetowej.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, wypowiedzenia, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia dostępu do całości lub części strony internetowej, w tym (bez ograniczeń) do treści, funkcjonalności i godzin dostępności, z jakiegokolwiek powodu i według własnego uznania. Nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności w wypadku niedostępności strony internetowej. W celu przekazania komentarzy lub sugestii dotyczących strony internetowej, należy skontaktować się z webmasterem https://ecg-electro.eu/contact-us/

6. POUFNOŚĆ

Dane osobowe udostępnione lub zebrane za pośrednictwem strony internetowej są wykorzystywane wyłącznie zgodnie z naszą polityką prywatności i aktualnymi Warunkami Użytkowania i podlegają Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie internetowej.

7. LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Strona internetowa umożliwia dostęp do innych witryn poprzez odnośniki. Nie zarządzamy tymi stronami internetowymi i nie możemy kontrolować ich treści. W związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności za treść tych witryn, za gromadzenie i przekazywanie danych osobowych, instalowanie plików cookie i za inne podobne procedury.

8. OCHRONA DANYCH

Informacje zebrane na stronie internetowej podlegają przetwarzaniu danych.
Każda osoba, której dane są gromadzone i przetwarzane na stronie internetowej, ma prawo dostępu, modyfikacji, usunięcia wszelkich danych osobowych związanych ze sobą, a także ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na uzasadnionych podstawach. Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z nami pisząc na następujący adres e-mail: [email protected]