Uslovi korišćenja

1. UVOD

Pre pristupanja veb-stranici pažljivo pročitajte ove Uslove korišćenja koji opisuju opšte ugovorne odredbe koje su merodavne za korišćenje veb-stranice.

2. PRIHVATANJE USLOVA KORIŠĆENJA

Pristupom i/ili korišćenjem ove veb-stranice potvrđujete da prihvatate ove Uslove korišćenja i odredbe i uslove koji su u njima sadržani ili na koje se sadržaj dokumenta poziva.
Ako odbijete sve ili deo obaveza ili Uslove korišćenja ili odredbi koje su ovde sadržane, nemojte koristiti veb-stranicu.

3. IZMENE VEB-STRANICE I USLOVI KORIŠĆENJA

Možemo u bilo kom trenutku, bez prethodne najave, izmeniti celu ili deo veb-stranice i/ili ove Uslove korišćenja. Morate pročitati i redovno proveravati Uslove korišćenja i sve odredbe na koje se poziva kako biste stalno bili informisani o odredbama koje se odnose na vas.
Korišćenje veb-stranice nakon promena ovih Uslova korišćenja ili veb-stranice predstavlja prihvatanje izmena.

4. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Izričito prihvatate naše isključivo vlasništvo nad svim delovima veb-stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tekst, fotografije, ilustracije, video i audio sadržaje, dizajn, izgled, strukturu, koncepte, zaštitne znakove, logotipe, tehnička i grafička rešenja, baze podataka, softver, izvorni kôd koji je dostupan na veb-stranici i/ili koji je preko ove veb-stranice prenesen.
Strogo je zabranjena svaka reprodukcija, prezentacija, prilagođavanje, izmena, objavljivanje, prenos, promena, ugradnja u neku drugu veb-stranicu, komercijalna upotreba i/ili potpuna ili delimična ponovna upotreba veb-stranice ili bilo kog njenog dela, na bilo koji način i na bilo kojem mediju.
Svaka neovlašćena upotreba veb-stranice ili njenog sadržaja i informacija koje su u njoj stavljene na raspolaganje povlači za sobom odgovornost korisnika i predstavlja zakonski kažnjivu povredu
Ista zabrana važi za baze podataka, ako postoje, prisutne na veb-stranici i koje su zaštićene po načelu „takve kakve jesu“, a svaka reprodukcija ili preuzimanje povlači za sobom odgovornost korisnika.
Ovaj članak se ne može tumačiti kao ograničenje postojanja bilo koje druge osnove za pravni postupak protiv osobe odgovorne za neovlašćenu upotrebu veb-stranice ili njenog sadržaja.

5. ODGOVORNOST I PRISTUP VEB-STRANICI

Svi podaci, informacije i publikacije koji su dostupni ili preuzeti s veb-stranica stavljaju se na raspolaganje u informativne svrhe i ni na koji način ih ne treba smatrati konačnima. Nećemo garantovati tačnost, potpunost ili pravovremenost informacija dostupnih na veb-stranici. Informacije na ovoj veb-stranici mogu sadržati tehničke netačnosti i/ili tipografske greške. Te se informacije mogu povremeno menjati i promene će biti ugrađene u nove verzije.
Ne možemo garantovati da veb-stranica nema grešaka, netačnosti ili nedostataka, kao ni da će one biti ispravljane, ili da će veb-stranica raditi bez prekida ili grešaka, i garantujemo njenu kompatibilnost s bilo kojom opremom.
Prihvatanjem ovih uslova izjavljujete da imate veštine, resurse i znanja potrebna za korišćenje veb-stranice. Takođe izjavljujete i saglasni ste da ste pri pristupanju veb-stranici u potpunosti odgovorni za očuvanje i sigurnost i potpunost vaših podataka, vašeg hardvera i softvera. Mi ili bilo koja od kompanija povezana s K+B Progres neće biti odgovorna za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu nastalu usled korišćenja veb-stranice, sadržaja veb-stranice, ili bilo kog drugog elementa prisutnog na hosting serverima veb-stranice.
Zadržavamo pravo izmene, ukidanja, obustave ili prekida – u bilo kom trenutku i bez prethodne najave, iz bilo kog razloga i po ličnom nahođenju – mogućnosti pristupa celoj ili delovima veb-stranice, uključujući, bez ograničenja, sadržaj, funkcije i vremenski raspored njene dostupnosti. Ni u kojem slučaju ne možemo biti pozvani na odgovornost u slučaju nedostupnosti veb-stranice. Za svoje komentare i predloge u vezi s veb-stranicom kontaktirajte veb-mastera https://ecg-electro.eu/contact-us/

6. TAJNOST

Lični podaci koji se dostavljaju ili prikupljaju putem veb-stranice koriste se isključivo u skladu s našim pravilima o zaštiti podataka o ličnosti i ovim Uslovima korišćenja te podležu Pravilima o zaštiti podataka o ličnosti objavljenim na veb-stranici.

7. VEZE SA DRUGIM VEB-STRANICAMA

Veb-stranica pruža pristup drugim veb-stranicama putem hiperveza. Ne upravljamo tim veb-stranicama i nemamo uticaj na njihov sadržaj. Prema tome, nikako se ne možemo smatrati odgovornim za sadržaj tih veb-stranica niti za prikupljanje i prenos ličnih podataka, postavljanje kolačića ili bilo koji drugi sličan postupak.

8. ZAŠTITA PODATAKA

Podaci prikupljeni na veb-stranici podvrgavaju se obradi
Svaka osoba čiji se podaci prikupljaju i obrađuju na veb-stranicama ima pravo pristupa, ispravki i brisanja svih ličnih podataka koji se odnose na nju, kao i pravo da na valjanim osnovama uloži prigovor na obradu njenih podataka. Da biste ostvarili ta prava, možete nas kontaktirati na sledeću adresu: [email protected]