Podmínky použití

1. PREAMBULE

Před přistoupením na tento Web si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky použití, které popisují všeobecné smluvní podmínky použití tohoto Webu.

2. AKCEPTACE PODMÍNEK POUŽITÍ

Přistoupením na tento Web nebo jeho použitím potvrzujete, že akceptujete tyto Podmínky použití i veškeré podmínky, které v nich jsou zahrnuty nebo na které se odkazuje.
Jestliže celkově nebo zčásti nesouhlasíte s povinnostmi nebo podmínkami zakotvenými v těchto Podmínkách použití, zdržte se prosím použití tohoto Webu.

3. ZMĚNY WEBU A PODMÍNEK POUŽITÍ

Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit veškerý obsah Webu či těchto Podmínek použití nebo jejich libovolné části. Trvale informováni o podmínkách, které pro vás platí, budete pouze v případě, že budete číst a pravidelně kontrolovat Podmínky použití i veškeré podmínky, na něž se odkazuje.
Použití tohoto Webu po změně těchto Podmínek použití nebo tohoto Webu se považuje za akceptaci uvedených změn.

4. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Výslovně uznáváte, že máme výlučné vlastnictví ke všem součástem Webu, mj. včetně textu, fotografií, ilustrací, videa, audia, designu, vzhledu, struktury, konceptů, obchodních značek, log, technických a grafických řešení, databází, softwaru, zdrojového kódu dostupného na Webu či Webem procházejícím.
Veškeré reprodukce, prezentace, adaptace, modifikace, publikace, přenosy, úpravy, začlenění do jiného webu, komerční použití a celkové nebo částečně nové využití Webu nebo jeho libovolného prvku libovolným způsobem na libovolném nosiči jsou zakázány.
Veškeré neoprávněné použití Webu nebo jeho částí a informací na něm uveřejněných zakládá odpovědnost uživatele a považuje se za delikt stíhatelný podle zákona.
Tentýž zákaz platí pro databáze, které mohou případně být součástí Webu, které jako takové jsou chráněny, a veškeré reprodukce nebo stažení zakládají odpovědnost uživatele.
Tento článek nelze považovat za omezení libovolného jiného možného právního postupu vůči osobě odpovědné za neoprávněné užití tohoto Webu nebo jeho obsahu.

5. ODPOVĚDNOST A PŘÍSTUP K WEBU

Veškerá data, informace a publikace přístupné na Webu nebo zde dostupné ke stažení se poskytují pro neformální účely a nelze je považovat za vyčerpávající. Nebudeme garantovat správnost, úplnost ani včasnost informací dostupných na Webu. Informace na tomto Webu mohou vykazovat technické nesrovnalosti či typografické chyby. Tyto informace mohou být pravidelně modifikovány a změny budou zahrnuty do nových verzí.
Nemůžeme zaručit, že Web nebude obsahovat vady, chyby či technické nedostatky nebo že tyto potíže budou opraveny, ani nemůžeme zaručit, že Web bude funkční bez přerušení či selhání nebo že bude kompatibilní s libovolným typem zařízení.
Potvrzujete, že máte dostatečné dovednosti a možnosti i znalosti potřebné k použití Webu. Dále potvrzujete, že při návštěvě Webu plně odpovídáte za zachování a zabezpečení svých dat, hardwaru a softwaru. Naše ani žádná ze společností přidružených ke společnosti K + B Progres neodpovídá ani nebude odpovídat za přímé či nepřímé škody v důsledku použití Webu nebo jiného prvku přítomného na serverech poskytujících provoz Webu.
Vyhrazujeme si právo změnit, ukončit, pozastavit nebo přerušit, a to kdykoli a bez předchozího oznámení, z libovolného důvodu a plně dle našeho uvážení, přístup k Webu jako celku nebo k jeho části, mj. včetně obsahu, funkčnosti nebo doby dostupnosti. Při případné nedostupnosti našeho Webu se v žádném případě nelze domáhat naší odpovědnosti.

6. DŮVĚRNÉ INFORMACE

Osobní údaje poskytnuté nebo shromážděné prostřednictvím Webu se používají pouze v souladu s našimi Zásadami ochrany soukromí a těmito Podmínkám použití a podléhají Zásadám ochrany soukromí vyvěšeným na našich stránkách.

7. ODKAZY NA JINÉ WEBY

Tento Web nabízí přístup na jiné weby pomocí odkazů. My však nejsme manažery těchto stránek a nedokážeme ovlivnit jejich obsah. Proto nemůžeme být hnáni k odpovědnosti za obsah těchto stránek ani za libovolné shromáždění, přenos osobních údajů, instalaci cookies či jiné obdobné procesy.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace shromážděné na Webu jsou předmětem dalšího zpracování.
Každá osoba, jejíž údaje jsou na Webu shromažďovány a zpracovávány, má právo přístupu, opravy a výmazu libovolného osobního údaje, a každý má dále právo vznést námitku proti zpracování jeho údajů týkajícího jeho/její vlastní osoby. Asistenci k výkonu těchto práv získáte e-mailem na adrese: [email protected]