ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πριν από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης που περιγράφουν τους γενικούς συμβατικούς όρους που ισχύουν για τη χρήση της Ιστοσελίδας.

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Από την πρόσβαση και /ή χρήση της ιστοσελίδας, επιβεβαιώνετε πως αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τους όρους και προϋποθέσεις που περιέχονται ή στην οποία γίνεται αναφορά.
Αν τα αρνηθείτε όλα ή μέρος υποχρεώσεων ή των Όρων Χρήσης ή των όρων που περιέχονται στο παρόν, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα.

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να τροποποιήσουμε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς ενημέρωση, όλη ή τμήμα της ιστοσελίδας και/ή τους όρους χρήσης. Πρέπει να διαβάσετε και συχνά να ελέγχετε του όρους χρήσης και κάθε προϋπόθεση στους οποίους γίνεται αναφορά για να παραμείνετε συνεχώς ενημερωμένοι για τους όρους που ισχύουν για εσάς.
Η χρήση του ιστότοπου μετά από αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης ή στον ιστότοπο αποτελεί αποδοχή των τροποποιήσεων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Αναγνωρίζετε ρητά ότι έχουμε την αποκλειστική ιδιοκτησία όλων των στοιχείων του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, χωρίς περιορισμό , κείμενα, φωτογραφίες, εικονογραφήσεις , βίντεο, ήχο, design, εμφάνιση, δομή, έννοιες, εμπορικά σήματα, λογότυπα, τεχνικές και γραφικές λύσεις, βάσεις δεδομένων, λογισμικότον πηγαίο κώδικα που διατίθεται στην Ιστοσελίδα και / ή τη διέλευση από τον Ιστότοπο.
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, παρουσίαση, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, τροποποίηση, ενσωμάτωση σε άλλο δικτυακό τόπο, εμπορική χρήση ή / και ολική ή μερική επαναχρησιμοποίηση της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε στοιχείου της, με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιονδήποτε τρόπο, Απαγορεύεται αυστηρά.
Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται σε αυτήν εμπλέκουν την ευθύνη του χρήστη και συνιστούν παράβαση που τιμωρείται από το νόμο.
Η ίδια απαγόρευση ισχύει για βάσεις δεδομένων, εφόσον υπάρχουν, που υπάρχουν στον ιστότοπο που προστατεύονται. Έτσι, οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή ανάκτηση εμπλέκει την ευθύνη του χρήστη.
Το παρόν άρθρο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως περιορισμός οποιασδήποτε άλλης αιτίας κατά του υπεύθυνου για μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της.

5. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Όλα τα δεδομένα, πληροφορίες και δημοσιεύσεις που είναι προσβάσιμες ή έχουν ληφθεί από την ιστοσελίδα παρέχονται για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν είναι σε καμία περίπτωση εξαντλητικά. Δεν θα εγγυηθούμε την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επικαιρότητα των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες και/ή τυπογραφικά λάθη.Αυτή η πληροφορία μπορεί να τροποποιηθεί περιοδικά και οι αλλαγές θα ενσωματωθούν σε νέες εκδόσεις.
Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πως η ιστοσελίδα είναι ελεύθερη από ελαττώματα, σφάλματα, ή ότι μπορεί να διορθωθούν, ή ότι ο ιστότοπος θα λειτουργεί χωρίς διακοπή ή αποτυχία ή ότι είναι συμβατός με οποιοδήποτε είδος εξοπλισμού.
Αναγνωρίζετε ότι έχετε τις δεξιότητες και τους πόρους και τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για τη χρήση της Ιστοσελίδας. Αναγνωρίζετε επίσης πως είστε πλήρως υπεύθυνοι για τη διατήρηση και την ασφάλεια της ακεραιότητας των δεδομένων σας, το υλικό και το λογισμικό σας όταν έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα .Εμείς ή η κάθε εταιρεία που σχετίζεται με την K+B Progres δεν είναι υπεύθυνη για κάθε άμεση ή έμμεση ζημιά που προκαλείται από την χρήση της ιστοσελίδας, το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που υπάρχει στους διακομιστές φιλοξενίας του ιστότοπου.
Διατηρούμε το δικαίωμα για μετατροπές, τερματισμό, αναστολή ή διακοπή οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση , για οποιονδήποτε λόγο και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια , πρόσβαση σε όλα τα τμήματα της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό το περιεχόμενο, τη λειτουργικότητα και τις ώρες διαθεσιμότητας. Η ευθύνη μας σε καμία περίπτωση δεν θα ζητηθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Δικτυακού Τόπου.

6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσωπικά δεδομένα παρέχονται ή συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται μόνο σε συνάρτηση με την πολιτική απορρήτου μας και τους και τους παρόντες Όρους Χρήσης και υπόκεινται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο.

7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Η ιστοσελίδα παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες μέσω υπερσυνδέσμων. Δεν είμαστε διαχειριστές αυτών των ιστοτόπων και δεν μπορούμε να χειριστούμε το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, δεν μπορούμε με οποιονδήποτε τρόπο να θεωρήσουμε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων , ούτε για οποιαδήποτε συλλογή και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων, εγκατάσταση cookies ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία.

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι πληροφορίες που έχουν συλλεχτεί στην ιστοσελίδα υπόκεινται σε επεξεργασία δεδομένων.
Οι πληροφορίες κάθε ανθρώπου που έχουν συλλεχθεί και επεξεργαστεί στην ιστοσελίδα έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής κάθε προσωπικού δεδομένου που σχετίζεται με εκείνον/εκείνη καθώς και το δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις κατά νόμιμο λόγο για την επεξεργασία των δεδομένων του. Για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γράφοντας την παρακάτω διεύθυνση: [email protected]