Uslovi korišćenja

1. UVOD

Prije pristupanja web-stranici pažljivo pročitajte ove Uvjete korištenja koji opisuju opće ugovorne odredbe, a koji su mjerodavni za korištenje web-stranice.

2. PRIHVAĆANJE UVJETA KORIŠTENJA

Pristupom i/ili korištenjem ove web-stranice potvrđujete da prihvaćate ove Uvjete korištenja i u njima sadržane odredbe i uvjete ili na koje se sadržaj dokumenta poziva.
Ako odbijete sve ili dio obveza, ili Uvjete korištenja ili odredbi koje su ovdje sadržane, nemojte koristiti web-stranicu.

3. IZMJENE WEB-STRANICE I UVJETI KORIŠTENJA

Možemo u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave, izmijeniti cijelu ili dio web-stranice i/ili ove Uvjete korištenja. Morate pročitati i redovito provjeravati Uvjete korištenja i sve odredbe na koje se poziva kako biste stalno bili informirani o odredbama koje se odnose na vas.
Korištenje web-stranice nakon promjena ovih Uvjeta korištenja ili web-stranice predstavlja prihvaćanje izmjena.

4. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Izričito prihvaćate naše isključivo vlasništvo nad svim dijelovima web-stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, fotografije, ilustracije, video i audio sadržaje, dizajn, izgled, strukturu, koncepte, zaštitne znakove (žigove), logotipove, tehnička i grafička rješenja, baze podataka, softver, izvorni kôd dostupan na web-stranici i/ili koji je preko ove web-stranice prenesen.
Strogo je zabranjena svaka reprodukcija, prezentacija, prilagodba, izmjena, objavljivanje, prijenos, promjena, ugradnja u neku drugu web-stranicu, komercijalna uporaba i/ili potpuna ili djelomična ponovna uporaba web-stranice ili bilo kojeg njezinog dijela, na bilo koji način i na bilo kojem mediju.
Svaka neovlaštena uporaba web-stranice ili njezinog sadržaja i informacija koje su u njoj stavljene na raspolaganje povlači za sobom odgovornost korisnika i predstavlja zakonski kažnjivu povredu.
Ista zabrana vrijedi za baze podataka, ako postoje, prisutne na web-stranici i koje su zaštićene po načelu „kakve jesu“, a svaka reprodukcija ili preuzimanje povlači za sobom odgovornost korisnika.
Ovaj se članak ne može tumačiti kao ograničenje postojanja bilo koje druge osnove za pravni postupak protiv osobe odgovorne za neovlaštenu uporabu web-stranice ili njezinog sadržaja.

5. ODGOVORNOST I PRISTUP WEB-STRANICI

Svi podaci, informacije i publikacije koje su dostupne ili preuzete s web-stranica stavljaju se na raspolaganje u informativne svrhe i ni na koji način ih se ne treba smatrati konačnim. Nećemo jamčiti točnost, potpunost ili pravovremenost informacija dostupnih na web-stranici. Informacije na ovoj web-stranici mogu sadržavati tehničke netočnosti i/ili tipografske greške. Te se informacije mogu povremeno mijenjati i promjene će biti ugrađene u nove verzije.
Ne možemo jamčiti da web-stranica nema grešaka, netočnosti ili nedostataka kao ni da će one biti ispravljane ili da će web-stranica raditi bez prekida ili grešaka, te ne jamčimo njezinu kompatibilnost s bilo kojom opremom.
Prihvaćanjem ovih uvjeta izjavljujete da imate vještine, resurse i znanja potrebna za korištenje web-stranice. Također izjavljujete i suglasni ste da ste pri pristupu web-stranici u potpunosti odgovorni za očuvanje i sigurnost te cjelovitost vaših podataka, vašeg hardvera i softvera. Mi ili bilo koja od tvrtki povezanih s K+B Progres neće biti odgovorna za bilo kakve izravne ili neizravne štete nastale uslijed korištenja web-stranice, sadržaja web-stranice ili bilo kojeg drugog elementa prisutnog na hosting poslužiteljima web-stranice.
Zadržavamo pravo izmjene, ukidanja, obustave ili prekida u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, iz bilo kojeg razloga i po vlastitom nahođenju, mogućnosti pristupa cijeloj ili dijelovima web-stranice, uključujući, bez ograničenja, sadržaj, funkcionalnost i vremenski raspored njezine dostupnosti. Ni u kojem slučaju ne možemo biti pozvani na odgovornost u slučaju nedostupnosti web-stranice. Za svoje komentare i prijedloge u vezi web-stranice kontaktirajte webmastera https://ecg-electro.eu/contact-us/

6. TAJNOST

Osobni podaci koji se dostavljaju ili prikupljaju putem web-stranice koriste se isključivo u skladu s našim pravilima o zaštiti osobnih podataka i ovim Uvjetima korištenja te podliježu Pravilima o zaštiti osobnih podataka objavljenih na web-stranici.

7. POVEZNICE NA DRUGE WEB-STRANICE

Web-stranica pruža pristup drugim web-stranicama putem hiperveza. Nismo upravitelj tih web mjesta i nemamo utjecaj na njihov sadržaj. Prema tome, nikako se ne možemo smatrati odgovornim za sadržaj tih web-stranica, niti za prikupljanje i prijenos osobnih podataka, postavljanje kolačića ili bilo koji drugi sličan postupak.

8. ZAŠTITA PODATAKA

Podaci prikupljeni na web-stranici podvrgavaju se obradi
Svaka osoba čiji se podaci prikupljaju i obrađuju na web-stranicama ima pravo pristupa, ispravka i brisanja svih osobnih podataka koji se odnose na nju, kao i pravo da na valjanim osnovama uloži prigovor na obradu njezinih podataka. Da biste ostvarili ta prava, možete nam se javiti na adresu: [email protected]