ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Az ecg-electro.eu webhely (a továbbiakban: „Webhely”) a K+B Progres a.s. társaság (a továbbiakban: „mi”, „bennünket”, „miénk” stb.) tulajdonában áll. Jelen Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy kifejezze a magánélethez fűződő jog tiszteletben tartása iránti elkötelezettségünket, és hogy megfelelő tájékoztatást nyújtson a Webhely látogatói számára a személyes adatokkal összefüggő adatgyűjtési és adatkezelési eljárásainkról.
Kérjük, hogy a személyes adatait érintő adatgyűjtési, adatkezelési és adatvédelmi eljárásaink megismerése érdekében olvassa végig figyelmesen az Adatvédelmi Szabályzatunkat.

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

A ecg-electro.eu Webhely tulajdonosa és üzemeltetője az Expertu utca 91., 250 69 Klíčany cím alatt bejegyzett székhellyel rendelkező, 61860123 cégjegyzékszám alatt bejegyzett K + B Progres a.s. társaság. A 121/2000 Coll. szerzői jogi törvény értelmében az említett társaságot (a továbbiakban: „Üzemeltető”) illetik meg a Webhelyhez fűződő tulajdonjogok.
A rendszergazda elérhetőségi adatai a következők:
Postai cím: K+B Progres,a.s., Expertu utca 91., 250 69, Klíčany
E-mail-cím: [email protected]

ADATGYŰJTÉS

Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információt személyes adatnak nevezzük. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Kizárólag abban az esetben gyűjtünk természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat, ha az érintett önkéntes alapon adja meg számunkra az ilyen adatokat. Adatgyűjtési tevékenységet a kapcsolatfelvételi űrlapok kitöltése, illetve a hírleveleinkre történő feliratkozások alkalmával folytatunk.
Felhívjuk azonban a felhasználóink figyelmét arra, hogy az internetes kiszolgálóink szokásos üzemeltetése és a cookie-k használata adott esetben személyes jellegűnek nem minősülő információk és egyéb adatok automatikus gyűjtésével járhat együtt. A cégünk cookie-használatával kapcsolatos bővebb információkért lásd a Cookie-k használatára vonatkozó szabályzatunkat.
Többek között a következők tartoznak a Webhelyünk Ön általi használatával összefüggésben gyűjtött adatok közé: Webhelyünk leggyakrabban megtekintett és meglátogatott weboldalai és hivatkozásai; az űrlapkitöltések száma; a weboldalakon eltöltött időtartam; az ügyfeleket a Webhelyünkre irányító legfontosabb kulcsszavak; az Ön internetprotokoll-címe (IP-címe); a cookie-k használatával gyűjtött adatok; az Ön által használt eszközökkel kapcsolatos adatok, mint például a rendszeraktivitás, a hardveres beállítások, a böngésző típusa stb.

ADATKEZELÉS

Az Önnel kapcsolatban gyűjtött adatokat az alábbiak közül egy vagy több célra használhatjuk fel:
• a felhasználói élmény személyre szabása (az összegyűjtött adatoknak köszönhetően hatékonyabban elégíthetjük ki az egyéni igényeit);
• Webhelyünk továbbfejlesztése (folyamatosan arra törekszünk, hogy az ügyfeleinktől származó adatok és visszajelzések alapján tovább javítsunk Webhelyünk színvonalán);
• elsődleges kommunikációs csatorna létrehozása Önnel;
• e-mailek rendszeres továbbítása (a szolgáltatás jóváhagyása esetén tájékoztatás a legfrissebb híreinkről, a frissítésekről, az Ön érdeklődési körének megfelelő termékekről és szolgáltatásokról stb.).

SÜTIK HASZNÁLATA

A cégünk cookie-használatával kapcsolatos információkért lásd a Cookie-k használatára vonatkozó szabályzatunkat.

ADATBIZTONSÁG

A Webhely használatával továbbított adatok és személyazonosításra alkalmas információk védelme érdekében fizikai, technikai és adminisztratív jellegű biztonsági intézkedéseket rendszeresítettünk. Biztonsági technológiáinkat folyamatosan frissítjük és teszteljük. A személyes adataihoz történő hozzáférést még azon munkatársaink esetében is csak korlátozott módon tesszük lehetővé, akik számára az érintett adatok ismerete ahhoz szükséges, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak az Ön részére. Ezen túlmenően megfelelő képzéseket szervezünk az alkalmazottaink számára, hogy alaposan elsajátíthassák a titoktartás jelentőségével, a bizalmas jellegű adatkezeléssel és a hatékony adatvédelemmel kapcsolatos ismereteket. Elkötelezzük magunkat, hogy megfelelő fegyelmi intézkedések foganatosításával mozdítjuk elő alkalmazottaink adatvédelmi felelősségének érvényesítését.

AZ ÉRINTETT JOGAI

Amennyiben meg szeretne győződni arról, hogy az adatkezelésünk az Ön személyes adataira is kiterjed, vagy hozzáférést szeretne az Önre vonatkozó, cégünk által kezelt személyes adatokhoz, kérjük, hogy a következő e-mail-címen keresztül vegye fel velünk a kapcsolatot: [email protected].

Ezenkívül a következőkről is tájékoztatást kérhet: az adatkezelés céljáról; az érintett személyes adatok kategóriáiról; arról, hogy rajtunk kívül még kik férhetnek hozzá a személyes adataihoz; arról, hogy milyen forrásból tettünk szert az érintett adatra (amennyiben Ön azt nem közvetlenül a mi számunkra adta meg); az adatmegőrzés hosszáról. Pontatlanság esetén kérheti az általunk kezelt személyes adatainak helyesbítését. Bizonyos kivételektől eltekintve az Önre vonatkozó adatok törlését, illetve az azokkal kapcsolatos adatkezelés megszüntetését is kérheti. Ezenkívül azt is kérheti, hogy a továbbiakban ne használjuk fel az Ön adatait termékek, illetve szolgáltatások közvetlen népszerűsítése céljára. Ha aggályai támadnak a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, számos országban panasszal élhet az illetékes adatvédelmi hatóságnál. Amennyiben technikailag lehetséges, kérésére rendelkezésére bocsátjuk az általunk kezelt személyes adatait, vagy közvetlenül egy másik adatkezelő részére továbbítjuk azokat.

A [email protected] e-mail-címre továbbított kérésére alapján indokolható mértékű díjmentes hozzáférést biztosítunk a személyes adataihoz. Amennyiben a hozzáférés nem biztosítható ésszerű időhatáron belül, megadjuk Önnek az adatok rendelkezésre bocsátásának dátumát. Ha valamilyen okból megtagadjuk a hozzáférést, megfelelő tájékoztatást nyújtunk Önnek annak okáról.

ÉRTESÍTÉS ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Abban az esetben, ha az adatai veszélybe kerülnek, 72 órán belül e-mailben értesítjük Önt és az illetékes felügyeleti hatóságo(ka)t. Az említett elektronikus levélben megfelelő tájékoztatást nyújtunk az adatvédelmi incidens mértékéről, az érintett adatokról, a szolgáltatásainkra gyakorolt esetleges kedvezőtlen hatásokról, valamint az adatbiztonság garantálására és az érintettekkel kapcsolatos esetleges káros következmények korlátozására szolgáló cselekvési tervünk egyes intézkedéseiről.
Az alábbi esetekben nem értesítjük Önt:

• ha végrehajtottuk a szükséges technikai és szervezeti óvintézkedéseket (például a titkosítást), és megfelelő módon foganatosítottuk azokat – különösen a személyes adatoknak a hozzáférés tekintetében jogosulatlan személyek előtti értelmezhetetlenné tételét eredményező intézkedéseket – az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok vonatkozásában;
• ha meghoztuk azokat a további intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az érintettek jogai többé ne legyenek kitéve magas fokú kockázatnak;
• ha az aránytalan erőfeszítésekkel járna (az ilyen esetekben nyilvánosan vagy más egyéb módon ugyanolyan hatékony tájékoztatást nyújtunk az Ön számára).

Adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülése értendő, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATUNK MÓDOSÍTÁSA

Az Adatvédelmi Szabályzatunkkal kapcsolatos módosításokat e Webhelyen keresztül tesszük közzé, és/vagy frissítjük az Adatvédelmi Szabályzat módosítására vonatkozó alábbi dátumot.
Adatvédelmi Szabályzatunk legutóbb 2018. május 25-én módosult.