ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

K+B Progres a.s (u daljnjem tekstu označen i kao mi, nas, nama, naše itd.) vlasnik web-stranice ecg-electro.eu („web-stranice”). Izradili smo ovu izjavu o pravilima zaštite osobnih podataka kako bismo prikazali našu odlučnost na zaštitu osobnih podataka i informirali fizičke osobe o načinima na koje prikupljamo i obrađujemo osobne podatke za potrebe ove web-stranice. Pažljivo pročitajte ova pravila zaštite osobnih podataka kako biste doznali kako prikupljamo, obrađujemo, štitimo vaše osobne podatke i o svim drugim načinima na koje njima rukujemo.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Vlasnik i operater web-stranice ecg-electro.eu je K + B Progres, a.s., sa sjedištem na adresi U Expertu 91, 250 69 Klíčany, identifikacijska oznaka trgovačkog društva: 61860123, koji u skladu sa zakonom broj 121/2000 Zbirke zakona, Zakona o autorskom pravu, ima pravo uživanja vlasničkih prava na tim web-stranicama (u nastavku označen kao „operater“)
Kontakt-informacije administratora su sljedeće:
Adresa za dostavu pošte: K+B Progres,a.s., U Expertu 91, 250 69, Klíčany
Adresa e-pošte: [email protected]

PRIKUPLJANJE PODATAKA

Osobni podaci su svi oni podaci koji se odnose na utvrđenu osobu ili fizičku osobu koju je moguće utvrditi („ispitanik“). Fizička osoba koju je moguće utvrditi je ona koja može biti utvrđena, izravno ili neizravno, posebice putem reference na identifikacijski podatak kao što je to ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikacija ili jedan ili više faktora koji su specifični za fizičke, fiziološke, genetske, mentalne, ekonomske, kulturne ili socijalne identitete te fizičke osobe.
Ne prikupljamo osobne podatke o osobama, osim kada određene osobe izričito pruže te informacije na dobrovoljnoj osnovi. Vaše informacije prikupljamo kada ispunjavate obrazac za kontakt ili se prijavljujete za dostavu biltena.
Korisnici bi također trebali biti svjesni da je moguće da ćemo prikupljati neosobne podatke i informacije putem standardnog rada naših internetskih poslužitelja ili upotrebom kolačića. za više informacija o našem korištenju kolačića.
Primjeri informacija koje prikupljamo o vašem korištenju između ostaloga sadrže: najvažnije pregledane i posjećene stranice i poveznice na našoj web-stranici, broj ispunjavanja obrazaca, vrijeme provedeno na stranicama, glavne ključne riječi upotrebljene izvan stranica koje su kupce dovele na naše web-stranice, vaša adresa internetskog protokola (IP), informacije prikupljene putem kolačića, informacija o događajima uređaja kao što su aktivnosti sustava, postavke hardvera, vrsta preglednika i tako dalje.

OBRADA PODATAKA

Sve informacije koje od vas prikupimo mogu se upotrebljavati za jednu ili više sljedećih svrha:
• Kako bismo vama osobno prilagodili vaš doživljaj (informacije će nam pomoći kako bismo bolje odgovorili vašim individualnim potrebama);
• Kako bismo poboljšali našu web-stranice (mi neprestano nastojimo poboljšati ponudu naših web-stranica na temelju informacija i povratnih informacija koje primimo od naših kupaca;
• Kako bismo uspostavili primarni kanal za komunikaciju s vama;
• Kako bismo vam slali povremene elektroničke pošte (za dostavu povremenih novosti (pod uvjetom da takve prihvatite), ažuriranja i s time nepovezane informacije o uslugama ili proizvodima i tako dalje.

UPORABA KOLAČIĆA

Za više informacija o načinu uporabe kolačića pogledajte naša pravila uporabe kolačića.

ZAŠTITA VAŠIH INFORMACIJA

Kako bismo unaprijedili zaštitu sigurnosti podataka i informacija kojima se može utvrditi vaš identitet, a koje prenosite uporabom ove web-stranice, mi smo uveli stalne mjere fizičke, tehničke i administrativne zaštite. Ažuriramo i unapređujemo, ispitujemo našu sigurnosnu tehnologiju neprestano. Pristup vašim osobnim podacima ograničavamo samo na one zaposlenike koji moraju raspolagati tim informacijama kako bismo vam pružili neko dobro ili uslugu. Dodatno obučavamo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka i očuvanju zaštite i sigurnosti vaših informacija. Mi smo se opredijelili po potrebi poduzeti disciplinske mjere kako bismo osigurali da naši zaposlenici postupaju u skladu sa zahtjevima zaštite vaših osobnih podataka.

PRAVA ISPITANIKA

Želite li potvrditi da mi obrađujemo vaše osobne podatke ili želite li pristupiti osobnim podacima koje možda o vama posjedujemo, molimo da nam se javite na adresu [email protected].

Osim toga, možete zatražiti informacije o svrsi obrade, kategorije o osobnim podacima, tko sve osim nas je možda primio te podatke od nas, koji je bio izvor informacija (u slučaju da nam ih niste izravno pružili) i koliko dugo će biti pohranjene. Imate pravo na ispravak zapisa vaših osobnih podataka koje mi vodimo, ako su netočni. Osim pod određenim uvjetima, imate pravo zatražiti da obrišemo vaše podatke ili ih prestanemo obrađivati. Također možete zatražiti da prestanemo upotrebljavati vaše podatke u svrhu direktnog marketinga. U mnogim zemljama imate pravo podnijeti prigovor kod odgovarajućeg javnog tijela za zaštitu podataka ako niste sigurni u ispravnost našeg postupanja s podacima. Kad god je to tehnički izvedivo mi ćemo na vaš zahtjev predati vama vaše osobne podatke ili ih prenijeti direktno nekom drugom regulatoru.

Pristup vašim osobnim podacima u razumnoj mjeri omogućit ćemo vam besplatno dostavite li nam zahtjev na adresu [email protected]. Ako pristup nije moguće omogućiti unutar razumnog roka, dat ćemo vam datum kada će informacija biti pružena. Ako vam pristup iz nekog razloga bude odbijen, mi ćemo objasniti zašto je vaš pristup bio odbijen.

OBAVIJEST O POVREDI SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA

U slučaju da vaši podaci budu napadnuti, obavijestit ćemo vas i nadležna nadzorna tijela u roku od 72 sata putem pošte i s informacijama o opsegu povrede, podacima na koje je povreda imala utjecaj, svaki utjecaj na usluge i naš akcijski plan za mjere s ciljem osiguranja podataka i ograničenja bilo kakvog mogućeg negativnog učinka na ispitanike.
Nećemo vas obavijestiti u sljedećim slučajevima:

• ako smo uveli odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kao što je enkripcija (šifriranje) podataka i te mjere su bile primijenjene na osobne podatke koji su obuhvaćeni povredom sigurnosti osobnih podataka, posebno u slučaju kada te mjere zaštite podatke učine nerazumljivima svakoj osobi koja nije ovlaštena za pristup tim podacima;
• ako smo poduzeli naknadne mjere koje su osigurale da vrlo vjerojatno neće doći do visokog rizika za prava i slobode ispitanika;
• ako bi to uključilo neproporcionalne napore (u tom slučaju ćemo vas obavijestiti na jednako učinkovit način javnim priopćenjem ili sličnom mjerom).

„Povreda sigurnosti osobnih podataka“ označava sigurnosnu povredu koja dovodi do slučajnog i protuzakonitog uništenja, gubitka, promjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili drugačije obrađeni u vezi s pružanjem usluga.

PROMJENE NAŠIH PRAVILA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Odlučimo li se promijeniti ova Pravila zaštite osobnih podataka, te ćemo promjene oglasiti na ovoj stranici i/ili izmijeniti datum izmjene koji se navodi u nastavku.
Zadnja izmjena ovih Pravila o zaštiti osobnih podataka bila je dana 25. svibnja 2018.