Privatumo nuostatos

PRIVATUMO NUOSTATOS

Bendrovė „K+B Progres a.s“ (toliau tekste „mes“, „mums“, „mūsų“ ir pan.) yra svetainės ecg-electro.eu (toliau tekste Svetainė) savininkė. Mes sukūrėme šias privatumo nuostatas, kad išreikštume savo įsipareigojimus privatumui bei informuotume fizinius asmenis apie tai, kad renkame jų asmeninius duomenis bei kaip juos tvarkome šiai Svetainei.
Išsamiai perskaitykite šias privatumo nuostatas, kad sužinotumėte, kaip mes renkame, tvarkome, saugome arba kitais būdais apdorojame Jūsų asmeninius duomenis.

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Svetainės ecg-electro.eu savininkė ir operatorė yra bendrovė „K + B Progres, a.s.“, kurios registruota būstinė yra U Expertu 91, 250 69 Klíčany, bendrovės ID: 61860123, kuri pagal Autorių teisių įstatymo C. 121/2000 Coll. straipsnį turi teisę vykdyti šių svetainių nuosavybės teises (toliau tekste „Operatorius“).
Administratoriaus kontaktinė informacija yra:
Pristatymo adresas: K+B Progres,a.s., U Expertu 91, 250 69, Klíčany
El. paštas: [email protected]

DUOMENŲ RINKIMAS

Asmeniniai duomenys yra informacija, susijusi su identifikuotinu arba neidentifikuotinu fiziniu asmeniu (toliau tekste „duomenų subjektas“). Identifikuotinas fizinis asmuo yra toks, kurį galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti, ypač pagal tokį identifikatorių, kaip asmenvardis, asmens kodas, vietos duomenys arba internetinį identifikatorių, arba pagal vieną ar kelis veiksnius, susijusius su šio fizinio asmens fizine, psichologine, genetine, psichine, ekonomine, kultūrine arba socialine tapatybe.
Mes nerenkame jokių kitų asmeninių duomenų apie fizinius asmenis, išskyrus duomenis, kuriuos šie fiziniai asmenys patys savanoriškai pateikia. Mes renkame Jūsų informaciją, kai Jūs pildote internetinę formą arba prenumeruojate naujienlaiškį.
Naudotojai taip pat turi žinoti, kad neasmeninė informacija ir duomenys gali būti renkami automatiškai vykstant standartinėms mūsų internetinio serverio operacijoms arba naudojant „slapukus“. Skaitykite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus.
Informacijos apie Jūsų naršymą internete pavyzdžiai apima: pirmumo tvarka peržiūrėtus puslapius ir mūsų svetainės puslapius bei nuorodas, užpildytų formų skaičių, kiek laiko praleidote naršydami, kokius raktažodžius naudojote paieškos sistemose, nukreipusius Jus į mūsų svetainę, Jūsų internetinio protokolo (IP) adresą, slapukais surinktą informaciją, prietaiso įvykių informaciją, kaip antai, sistemos veikla, aparatinės įrangos nuostatos, naršyklės tipas ir pan.

DUOMENŲ TVARKYMAS

Bet kokia mūsų surinkta informacija gali būti panaudota vienam arba keliams šių tikslų:
• Jūsų patirties suasmeninimui (informacija padės mums geriau atsakyti į Jūsų individualius poreikius);
• Mūsų svetainės patobulinimui (mes nepaliaujamai stengiamės gerinti savo svetainės pasiūlymus pagal iš klientų gautą informaciją ir atsiliepimus);
• Pirminio komunikacijos kanalo su Jumis užmezgimui;
• Periodinių el. laiškų siuntimui (naujienų (jei užsisakėte), atnaujinimų, su gaminiais arba paslaugomis susijusios informacijos ir pan.)

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Daugiau informacijos, kaip mes naudojame slapukus, ieškokite mūsų slapukų nuostatose.

JŪSŲ INFORMACIJOS APSAUGA

Norėdami padėti apsaugoti Jūsų duomenų ir asmeniškai identifikuotinos informacijos, kurią Jūs perduodate per mūsų Svetainę, privatumą, mes pasitelkiame fizines, technines ir administracines apsaugos priemones. Periodiškai atnaujiname ir testuojame savo apsaugos technologijas. Prieigą prie Jūsų asmeninių duomenų suteikiame tik tiems darbuotojams, kuriems reikia žinoti šią informaciją, kad jie galėtų pasitarnauti arba padėti Jums. Be to, mes mokome savo darbuotojus supratimo, kaip svarbu užtikrinti Jūsų duomenų konfidencialumą, informacijos privatumą bei apsaugą. Mes įsipareigojame imtis atitinkamų drausminių nuobaudų tiems darbuotojams, kurie netinkamai vykdo privatumo atsakomybės prievolę.

DOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Jei pageidaujate patvirtinimo, kad mes tvarkome Jūsų asmeninius duomenis arba jei norėtumėte peržiūrėti mūsų galimai turimus Jūsų asmeninius duomenis, kreipkitės į mus el. paštu [email protected]

Taip pat galite reikalauti informacijos apie: duomenų tvarkymo tikslus; susijusių asmeninių duomenų kategorijas; kas, be mūsų, dar gali gauti iš mūsų informaciją apie Jus; koks buvo informacijos šaltinis (jeigu nepateikėte jo mums tiesiogiai); kiek laiko šie duomenys išliks nesunaikinti. Jūs turite teisę koreguoti (taisyti) mūsų turimą savo asmeninių duomenų įrašą, jei šis netikslus. Jūs galite reikalauti mūsų ištrinti duomenis arba nutraukti jų tvarkybą, išskyrus tam tikras išimtis. Jūs taip pat galite reikalauti, kad mes stabdytume Jūsų asmeninių duomenų naudojimą tiesioginės rinkodaros tikslams. Jei kyla problemų dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų asmeninius duomenis, daugelyje šalių turite teisę paduoti skundą atitinkamoms duomenų apsaugos institucijoms. Kai techniškai įmanoma, mes, Jums paprašius, pateiksime Jūsų asmeninius duomenis arba tiesiogiai perduosime juos kitam kontrolieriui.

Pagrįsta prieiga prie Jūsų asmeninių duomenų bus suteikta nemokamai pateikus prašymą mums el. paštu [email protected] Jei prieigos neįmanoma suteikti per racionaliai pagrįstą laikotarpį, mes pateksime Jums duomenis, kai tik gausime informacijos. Jei dėl kokių nors priežasčių prieiga atmetama, mes pateiksime paaiškinimą, kodėl šios prieigos suteikti negalime.

PRANEŠIMAS APIE ASMENINIŲ DUOMENŲ PAŽEIDIMUS

Jeigu kyla grėsmė Jūsų duomenims, mes el. paštu informuosime Jus ir kompetentingą kontrolės instituciją (-as) per 72 valandas, nurodydami, kokia šio pažeidimo esmė, kokiems duomenis tai turi poveikio, kaip šis įvykis atsilieps teikiamoms paslaugoms ir kokių duomenų apsaugos priemonių mes ketiname imtis bei apriboti bet kokį žalingą poveikį duomenų subjektams.
Mes informuosime Jus, jeigu:

• įdiegėme atitinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones (kaip antai, užšifravimas), ir šios priemonės buvo pritaikytos asmeniniams duomenims, kurie nukentėjo duomenų pažeidimo metu, ypač apie tokias, kurios asmeninių duomenų prieigos neturintiems asmenis pateikia juos neįskaitomu formatu;
• ėmėmės tolimesnių priemonių užtikrinimui, kad nebėra didelės rizikos duomenų subjektų teisėms ir laisvėms;
• informacijai perduoti prireikia neproporcingai didelių pastangų (tokia atveju Jus informuosime lygiaverčiais metodais paskelbę informaciją viešai arba panašias būdais).

„Asmeninių duomenų pažeidimas“ reiškia saugumo pažeidimą, kurio rezultatas yra atsitiktinis arba neteisėtas duomenų sunaikinimas, praradimas, iškraipymas, nesankcionuotas atskleidimas arba prieiga, asmeninės informacijos nutekėjimas, įrašymas arba netinkamas apdorojimas, kiek tai susiję su paslaugos teikimu.

MŪSŲ PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

Jeigu nuspręsime keisti savo privatumo politiką, apie pakeitimus pranešime šiame puslapyje ir (arba) atnaujinsime šią privatumo politikos pakeitimo datą.
Paskutinį kartą privatumo politikos pakeitimai įvesti 2018 m. gegužės 25 d.