Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť K + B Progres, a.s., si želá, aby bola čo najtransparentnejšia v tom, ako zhromažďuje a spracováva osobné údaje používateľov, ktorí prehliadajú a / alebo využívajú služby webovej stránky ecg-electro.eu.
Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len “Pravidlá”), ktoré sú uvedené nižšie, opisujú, ako sa používajú osobné údaje zhromaždené v súvislosti s touto webovou stránkou, ak je to vhodné, poskytnuté tretím stranám spoločnosťou K + B Progres, opatrenia prijaté na zabezpečenie ich dôvernosti a bezpečnosti Vášho rozhodnutia týkajúceho sa zhromažďovania a používania vašich osobných údajov.

ČO JE COOKIE?

Stránka ecg-electro.eu používa súbory cookie. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré sú uložené v počítačoch používateľov, najmä na to, aby sa navigácia na webových stránkach uľahčila a prispôsobila ponúkanú službu.
K + B Progres informuje používateľov, že môžu zabrániť ukladaniu súborov cookie zmenou nastavení prehliadača. Aby ste však mali prospech zo všetkých funkcií webových stránok, mali by ste svoj prehliadač nastaviť na prijatie cookies.

AKO POUŽÍVAME COOKIES?

Cookies používame na to, aby sme zlepšili informácie a služby, ktoré poskytujeme na webových stránkach, a aby sme uľahčili navigáciu na našej webovej stránke, napríklad aby sme vás poznali, keď sa vrátite na našu webovú stránku a vyhnete sa prihláseniu, ak ste si vytvorili používateľský účet alebo povolili správu svojho nákupného košíka počas relácie prehliadania.
Táto webová lokalita používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. (“Google”). Služba Google Analytics používa súbory cookie, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analyzovať používanie webových stránok. Informácie o používaní týchto webových stránok vygenerované týmto súborom cookie (vrátane vašej adresy IP) sú prenesené na server Google a uložené na serveri v USA.
Spoločnosť Google používa tieto informácie na posúdenie vášho používania týchto webových stránok na zostavovanie prehľadov o činnostiach webových stránok pre majiteľov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb na používanie webových stránok a internetu.
Spoločnosť Google sprístupní tieto informácie tretím stranám, ak je spoločnosť Google oprávnená tak urobiť, alebo ak sa spoločnosť Google zmluvne dohodne s týmito stranami na spracovaní údajov. Spoločnosť Google nebude vašu IP adresu prepájať so žiadnymi inými údajmi v spoločnosti Google Inc. Inštalácii týchto cookies môžete zabrániť nastavením svojho prehliadača. Upozorňujeme, že v prípade, ak tak urobíte, nebudete mať prístup k všetkým funkciám tejto webovej stránky. Používaním týchto webových stránok výslovne povolíte spoločnosti Google spracovávať údaje zhromaždené spôsobom, ktorý je uvedený vyššie.
Okrem toho spolupracujeme s ďalšími spoločnosťami, ktoré používajú sledovacie technológie (sledovanie) na zobrazovanie reklám v našom mene na internete. Tieto spoločnosti môžu zhromažďovať neidentifikovateľné informácie o vašich návštevách na našich webových stránkach a vašu interakciu s našou komunikáciou, ako je reklama.

AKO ZMENIŤ NASTAVENIE MÔJHO POČÍTAČA S OHĽADOM NA POUŽÍVANIE COOKIES A ICH ZAKÁZANIE?

Počítač môžete nastaviť tak, aby pri každom odoslaní súboru cookie dostal upozornenie alebo zakázať všetky súbory cookie. Tieto operácie môžete vykonať prístupom nastavení prehliadača. Každý prehliadač je trochu iný, prečítajte si prosím ponuku Pomocníka vášho prehliadača a zistite, ako správne spravovať súbory cookie. Ak zakážete súbory cookie, nebudete mať prístup k mnohým funkciám, ktoré uľahčujú používanie tejto webovej stránky a niektoré naše služby nebudú fungovať správne.

WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami, na ktoré sa nevzťahujú tieto pravidlá, a kde sa postupy týkajúce sa zhromažďovania a používania osobných údajov môžu líšiť od našich postupov. Za predpokladu, že nevlastníme ani nepodporujeme takéto webové stránky, nemôžeme byť zodpovední za používanie vašich osobných údajov týmito webovými stránkami tretích strán. Odporúčame, aby ste si prečítali informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov poskytovaných týmito webovými stránkami.

ZMENY VO VLASTNÍCKEJ POLITIKE

Ak sa rozhodneme zmeniť naše pravidlá ochrany osobných údajov, budeme uverejňovať nové pravidlá na tejto webovej stránke. Odporúčame pravidelne kontrolovať, či naše pravidlá ochrany osobných údajov neboli zmenené.

PRÁVA PRÍSTUPU, ODSTRÁNENIE KOREKCIE A ODPOVEDE NA SPRACOVANIE VAŠICH ÚDAJOV

V súlade so zákonom má každá osoba, ktorej údaje sú zhromažďované a spracovávané na webovej stránke, právo na prístup, opravu, vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo namietať z oprávnených dôvodov na spracovanie jeho / jej údajov. Ak chcete tieto práva uplatniť, môžete nás kontaktovať napísaním na adresu: [email protected]