Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste sa rozhodol zakúpiť si výrobok ECG a využiť bezplatné exkluzívne predĺženie záruky. Túto službu poskytovanú nad rámec zákonnej záruky je nutné aktivovať pomocou registračného formulára nížšie. Provedením tejto registrácie obdržíte „Certifikát“, kde budú uvedené Vámi vyplnené údaje. Tento certifikát obdržíte na e-mailovou adresu uvedenú v registraci. Certifikát odporúčame vytlačiť a dôkladne uschovať pre prípadnú reklamáciu výrobku spolu s dokladom o kúpe.

 

Podmienky pre získanie 10 ročnej predĺženej záruky

 

Základnou podmienkou je zakúpenie vybraného domáceho spotrebiča značky ECG, na ktorý sa vzťahuje možnosť predĺženej záruky. Spotrebič je nutné zaregistrovať najneskôr do 14 dní od dátumu zakúpenia, aby bolo možné získať predĺženú záruku. Platí pre produkty zakoupené po 1.1.2020. Registrácia predĺženej záruky platí len pre 1. majiteľa spotrebiča. V pípade problému je potrebné reklamovať spotrebič bezodkladne po zistení závady na bezplatnom telefónnom čísle 0800 333 003.

 

Informácie k predĺženej záruke ECG 24+12

 

Ku každému produktu spoločnosti ECG je vystavený záručný list alebo predejný doklad, který v prípadě závady slúži k uplatneniu reklamácie spotrebiča. Vzhľadem k tomu, že svojím produktom veríme, poskytujeme naším zákazníkom k zákonnej 24 mesačnej záručnej dobe naviac dalšiu zmluvnú záručnú dobu v závislosti na type spotrebiča, ktorá začína ihned po uplynutí štandardnej záručnej doby. Tato predĺžená záruka sa vzťahuje na vybrané produkty značky ECG, dodávané na český a slovenský trh prostrednictvím spoločnosti K+B Progres, a.s..

 

Podmienky predĺženej záruky

 

V priebehu predĺženej záruky (nad rámec zákonnej dvojročnej), si spol. K+B Progres, a.s. vyhradzuje právo na úpravu týchto záručných podmienok. Lehota pre bezplatnú opravu produktu sa z 30 dní mení na max. 60 dní. Autorizované servisné stredisko (´dalej len „servis“) sa navzdory tejto úprave zaväzuje uskutočniť bezplatnú opravu v čo najkratšej možnej době bez zbytočných odkladov. Všetky náklady na prácu, náhradné diely a dopravu sú v priebehu predĺženej záruky hradené spol. K+B Progres, a.s.. Ak sa v priebehu platnosti predĺženej záruky (nad rámec zákonnej 24 mesačnej zárukyň, vyskytne záručná závada produktu, ktorá nie je v lehote odstrániteľná, není možné žiadať o odstoupenie od kúpnej zmluvy. Ako náhradné plnenie, však predávajúci na základe tohto certifikátu, dokladu o predaji a vadného výrobku,  poskytne záručné plnenie formou výmeny za iný nový produkt v podobnej kvalite a s podobnými parametrami. Ak behom platnosti predĺženej záručnej lehoty (po skončení zákonnej 24 mesačnej záruke) dôjde k výmene výrobku za nový kus, nevzniká automaticky nárok na novú zákonnú a predĺženú záruku. Naďalej plynie pôvodná poskytnutá záručná doba.

 

Predĺženú záruku nie je možné uplatniť v prípade:

 

Akejkoľvek zmeny v záručnom liste (predejnom doklade) alebo certifikáte uskutočnené neoprávnenou osobou, nevyplnenie alebo strata záručného listu (predajného dokladu). Používanie výrobku k inému účelu než pre ktorý je výrobek určený (napr. k podnikaniu) alebo nedodržanie pokynov pre údržbu, prevádzku a obsluhu výrobku. Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.). Vystavenie nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému a inému žiareniu či elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, prepätiu v sieti, kolísaniu siete, prepätiu alebo skratu  na vstupoch, výstupoch, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybnému napájeciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohoto napätia, vplyvom  chemických procesov napr. pri použitých napájacích článkov a pod. Ak boli kýmkoľvek uskutočnéné úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo pokus o zmenu alebo rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému vyhotoveniu, napr. z dôvodu možnosti jeho prevádzky v inej krajine, než pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený.