FM rádio

ECG R 105

FM rádio

  • FM Tuner
  • 30 FM predvolieb
  • Voľba budenia: signál/rádio
  • Napájanie: batéria/sieť
Chybí obsah