Sportska boca

ECG SM 900 bottle

Sportska boca

  • Samo za ECG SM 900 blender za smoothije
  • Volumen 700ml
  • Poklopac sa navojem
  • Lagana

Chybí obsah