Ζυγός κουζίνας

ECG KV 130

Ζυγός κουζίνας

  • Μέγιστο βάρος 5 kg
  • Υποδιαίρεση 1 g
  • Λειτουργία απόβαρου
  • Πρακτικό τμήμα κρεμάσματος

Chybí obsah

Σχετικά προϊόντα